Prvně útok hackerů, pak armády. Za potopení Moskvy pykaly banky, říká expert - iDNES.cz - iDNES.cz Ve válce na Ukrajině doprovází fyzické útoky raketami a tanky tiché, avšak masivní kybernetické útoky. „Mají jasný cíl: připravit půdu, získat informace, vyvolat chaos. Na pozadí Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz

#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC READ MORE : https://hatinco.com/ukrajina-valka-rusko-kyberneticke-utoky-kriznik-moskva-yehor-safonov.htm


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-07-06 (水) 09:26:09