#author("2022-05-24T21:06:12+09:00","","")
Na slevu na volání či internet mají nově nárok i lidé s nízkými příjmy - iDNES.cz
Slevu z telekomunikačních služeb nebo zvláštní sociální tarif mohli doposud získat pouze zdravotně postižení zákazníci. Podle zákona na ni však mají nově nárok i lidé s nízkými p
Author : https://www.facebook.com/iDNES.cz
#technology #tech #innovation #engineering #business #iphone #technews #science #design #apple #gadgets #electronics #android #programming #software #smartphone #samsung #instagood #coding #computer #pro #instatech #education #security #gadget #mobile #instagram #technologynews #HATINC
READ MORE : https://hatinco.com/sleva-telekomunikacni-sluzby-tarif-volani-internet-narok-zdravotni-postizeni-nizky-prijem.htm

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS